מדע לקהל הרחב

מצפה הכוכבים באוניברסיטת חיפה פותח את שעריו כדי להנגיש את מדע האסטרונומיה לקהל הרחב. בפרט, ערבי תצפית ניתנים בקמפוס האוניברסיטה כחלק מארועי ״מדע על ההר״. כמו כן, ניתן לתאם ביקורים בקבוצות במהלך הערב לשם תצפית בטלקסופ. מובן עם זאת כי האפשרות לצפיה תלויה בזמינות הטלסקופ, כ״א המתפעל אותו, ובראש ובראשונה במזג האויר.